Arealul Podgoriei Odobești este locuit cel puțin de la mijlocul epocii fierului, așa cum o indică dovezile arheologice. Săpături efectuate în zonă au scos la lumină artefacte dacice.

Totuși, prima atestare documentară a podgoriei datează din secolul al XVII-lea, din timpul domniei lui Eustatie Dabija. Dimitrie Cantemis spune în „Descriptio Moldaviae” că vinul de Odobești este al treilea cel mai bun vin din Moldova, după cel de COtnari și de Huși.

În Evul Mediu târziu, plantațiile de vie au aparținut răzeșilor, boierilor, mănăstirilor și, mai apoi, odată cu ridicarea unei puternice clase negustorești, au trecut în proprietatea acestora. Vinul de Odobești a fost îndelung apreciat în Polonia și Rusia, convoaie întregi plecând în aceste țări.

Invazia filoxerei, în ultimii ani ai veacului ai XIX-lea a reprezentat, și pentru Podgoria Odobești un moment de cumpănă. A fost trecut ușor, plantațiile fiind refăcute cu vițe altoite. Atunci au fost introduse și soiuri străine, pe lângă renumitele soiuri locale: Galbenă de Odobești, Plăvaie și Mustoasă.