Istoria Podgoriei Cotești este strâns legată de istoria Podgoriei Odobești, pe care le desparte râul Milcov, hotarul natural ce despărțea Moldova de Țara Românească.

În arealul Podgoriei Cotești s-au descoperit vestigii arheologice care indică existența de așezări omenești în zonă încă din preistorie. Chiar mai mult, la Pădureni s-a descoperit un fragment de vas ceramic geto-dac, ornamentat cu o cordă de viță de vie, fapt care conduce la presupunerea că vița de vie era cultivată în zonă din timpul dacilor. Oricum, în secolul XV se știe sigură că zona căpătase o specializare viti-vinicolă.

Amploarea activității viticole a evoluat în zonă astfel încât, în 1975, peste 40% din suprafața agricolă a localităților de pe cuprinsul podgoriei era acoperită cu plantații viticole.