Pete roșii pe pere: păduchele din San Jose
Pete roșii pe pere: păduchele din San Jose
Ramură atacată puternic de păduchele din San Jose
Ramură atacată puternic de păduchele din San Jose
Mere afectare de păduchele din San-José
Mere afectate de păduchele din San-José
Petele distinctive care indică prezența păduchelui din San-José
Petele distinctive care indică prezența păduchelui din San-José
Pete roșii pe frunzele de păr: păduchete din San Jose pe frunze
Pete roșii pe frunzele de păr: păduchete din San Jose pe frunze
 1. Dăunător răspândit pe toată suprafața globului, cu excepția zonelor arctice.
Femela ascunsă sub scut și mascului păduchelui din San-José
Femela ascunsă sub scut și mascului păduchelui din San-José
Ce atacă şi cum dăunează: 
 1. În țara noastră parazitează mai mult de 80 de specii de pomi, arbuști fructiferi și ornamentali, specii silvice și ierboase.
 2. Dintre speciile pomicole manifestă preferință, în ordinea următoare, pentru: măr, păr, prun, piersic, cais, cireș și vișin.
 3. Este un dăunător atipic prin faptul că femele și larvele stau ascunse sub un scut protector. Când se înmulțesc excesiv, scuturile pot acoperi complet ramurile infestate.
 4. Prima generație începe să se dezvolte la sfârșitul lunii iunie, când femelele, după împerechere, încep să expulzeze larve din cochilia în care stau ascunse: câte 5 - 10 larve pe zi, timp de 40 - 60 zile.
 5. Larvele caută pe plantă locuri de hrănire, apoi se fixează generând un scut sub care care stau ascunse timp de trei săptămâni, când năpârlesc și se diferențiază pe sexe.
 6. Din împerecherea primei generații rezultă o a doua generație, care se dezvoltă de la începutul lui august până la începutul lui septembrie, când ating maturitatea.
 7. În unii ani apare și o a treia generație, care se dezvoltă parțial până la venirea frigului, continuând apoi în primăvară.
 8. Femelele adulte și larvele se răspândesc pe toate organele aeriene ale plantelor gazdă, cel mai frecvent întâlnindu-se pe scoarța tulpinilor, pe lăstari și în adânciturile fructelor.
 9. Indiciul că dăunătorul se află pe fructe sunt petele roșii-violet, în mijlocul cătora, privit atent, se observă carapacele insectelor. 
 10. Pomii infestați nu se mai dezvoltă, încep să se usuce și în câțiva ani mor.
 11. Producția de fructe se diminuează, sunt de slabă calitate și pătate.
 1. Păduchele din San-José este un dăunător neobosit. 
 2. De la instalarea temperaturilor ce depășesc 7oC și până la venirea frigului, toamna târziu, păduchele din San-José se hrănește, se înmulțește și își extinde neîncetat aria de dăunare.
Cum poate fi prevenit: 
 1. Limitarea populațiilor păduchelui din San-José se realizează, cel mai eficient, prin tratamente chimice în repaus (de iarnă), atunci când temperatura depășește 4oC. 
 2. De asemenea, tratamentele pe bază de uleiuri minerale, aplicate la începutul dezmuguritului, au o eficacitate deosebit de bună.
Cum se combate bio: 
 1. Înmulțirea excesivă a păduchelui din San-José este limitată de o suită de insecte parazite și prădătoare, precum: Prospaltella perniciosiAllotrombium fuliginosumCyboceohalus politusChilocorus bipustulatusChilocorus renipustulatusAphis procliaProspaltella perniciosiExochomus quadripustulatus etc.
Cum se combate chimic: 
 1. Pentru fiecare generație a păduchelui din San-José se efectuează câte două tratamente.
 2. Succesul combaterii acestui dăunător depinde însă, în cea mai mare măsură, de tratamentele de iarnă.
 3. Substanțele avizate pentru tratamente împotriva păduchelui din San-José sunt:

Decis 25 WG 0,003%
Tratament în vegetație
acțiune de contact

- Tratament pentru generațiile de vară ale păduchelui din San-José.- Timp de așteptare de la ultimul tratament până la recoltare: 7 zile.

Mospilan 20 SG 0,03%
Tratament in repaus vegetativ
acțiune sistemică locală

- Se folosește pentru tratamente din perioada de repaus (larve hibernante). - Pentru o aderență mai bună a soluției se recomandă folosirea unui adjuvant (ex. Toil).

Mospilan 20 SG 0,045%
Tratament in repaus vegetativ
acțiune sistemică locală

Mospilan 20 SG 0,025% - 0,03%
Tratament în vegetație
acțiune sistemică locală

Movento 100 SC 0,125%
Tratament în vegetație
acțiune sistemică generalizată

- Se efectuează maximum 2 tratamente/sezon, la avertizare, la un interval de minim 14 zile între tratamente. - Tratamentele se pot aplica în intervalul cuprins între sfârșitul înfloritului și până când fructele ating mărimea maximă. - Pentru păduchele din San-José, momentul optim de aplicare se diferențiază în funcție de condițiile climatice. - În condiții normale, se aplică la începutul migrării larvelor de sub scutul matern. În condiții de secetă, se tratează cu puțin timp înainte de migrarea larvelor de sub scut. - Timp de așteptare de la ultimul tratament până la recoltare: 21 zile.

Movento 100 SC 0,125%
Tratament în vegetație
acțiune sistemică locală

- Se efectuează maximum 2 tratamente/sezon, la avertizare, la un interval de minim 14 zile între tratamente. - Tratamentele se pot aplica în intervalul cuprins între sfârșitul înfloritului și până când fructele ating mărimea maximă. - Pentru păduchele din San-José, momentul optim de aplicare se diferențiază în funcție de condițiile climatice. - În condiții normale, se aplică la începutul migrării larvelor de sub scutul matern. În condiții de secetă, se tratează cu puțin timp înainte de migrarea larvelor de sub scut. - Timp de așteptare de la ultimul tratament până la recoltare: 21 zile.