Larva cotar, cu colorit deosebit
Larva cotar, cu colorit deosebit
Cotarul mascul
Cotarul mascul
Femela cotar
Femela cotar
Femela cotar depune ouă până vin frigurile mari
Femela cotar depune ouă până vin frigurile mari
 1. Specie foarte întâlnită în țara noastră, în zona pădurilor de foioase.
 2. Are aceeași răspândire ca și cotarul verde.
Cotari bruni adulți, în copulație
Cotari bruni adulți, în copulație
Larva cotar
Larva cotar
Ce atacă şi cum dăunează: 
 1. Cotarul brun este un dăunător polifag, prezent în toate pădurile de foioase.
 2. Preferă în mod deosebit stejarul și gorunul.
 3. Dintre pomii fructiferi, pagubele cele mai însemnate le produce la prun.
 4. Livezile din preajma pădurilor de foioase sunt cel mai puternic atacate.
 1. Cotarul brun are o singură generație pe an și iernează sub formă de ou.
 2. Larvele apar în aprilie mai, hrănindu-se cu bobocii florali, apoi cu flori și frunzele în curs de dezvoltare.
 3. În luna iunie larvele încetează hrănirea și, pe un fir de mătase, coboară din pomi, intră în sol la o adâncime de 5-20 cm unde se împupează, fără cocon.
 4. Stadiul de pupă durează 3 luni, după care apar adulții.
 5. Masculii sunt aripați, iar femelele, lipsite de aripi urcă în coroana arborilor.
 6. În octombrie are loc zborul masculilor.
 7. După împerechere, în octombrie-decembrie, femelele depun ouăle, 300 în total, pe muguri, în apropierea mugurilor ori în crăpăturile scoarței.
Cum poate fi prevenit: 
 1. Pentru a preveni atacul cotarului brun, trebuie împiedicată urcarea femelelor în pom și depunerea ouălor.
 2. Aceasta se poate face prin săparea și afânarea terenului de sub coroana pomului, la o adâncime de 15 cm, pentru a distruge pupele, în august - septembrie.
 3. O altă metodă presupune crearea unui inel de clei pe tulpina pomului, care să captureze femelele în drumul lor spre coroană.
Cum se combate bio: 
 1. Se poate încerca combaterea larvelor tinere cu soluția de ardei iute.
Cum se combate chimic: 
 1. Combaterea se face prin tratamente chimice împotriva larvelor, în primele stadii de dezvoltare.
 2. În cazul unui atac asociat al mai multor specii de cotari, momentul tratamentului se stabilește în funcție de specia cea mai numeroasă.
 3. Dacă tratamentul vizează mai multe specii defoliatoare (care mănâncă frunze), momentul optim va fi stabilit în funcție de specia cu ecloziunea cea mai târzie.
 4. Insecticidele avizate pentru combaterea cotarului brun sunt:

BactoSpeine DF 0,03-0,06%
Tratament în vegetație
acțiune de contact

 1. Se administrează de la eclozare și în primele stadii larvare.

BactoSpeine DF Tratament în vegetație
acțiune de contact

 1. Se administrează de la eclozare și în primele stadii larvare.

Decis 2,5 EC 0,025%
Tratament în vegetație
acțiune de contact

- Timp de așteptare de la ultimul tratament până la recoltare: 7 zile.

Fastac 10 EC 0,01%
Tratament în vegetație
acțiune de contact