Produse de fertilizare industriale, obținute în fabrici specializate. În funcție de elementul conținut, ele se împart în îngrășăminte azotoase, fosfatice, potasice și complexe.

Clic pe una dintre litere, pentru a merge în pagina cu toți termenii ce încep cu acea literă.