Prună atacată de larva viespii negre a prunului
Prună atacată de larva viespii negre a prunului
Viespea neagră a prunului
Viespea neagră a prunului
 1. Dăunător prezent în toate zonele din țara noastră unde există livezi de prun, dar mai cu seamă în zonele submontane și de deal.
 2. Adultul, de 4-5 mm lungine, are culoare neagră, tegument lucios, antene negre picioare galbene și aripi transparente.
 3. Larva este o omidă falsă, de 6-10 mm la maturitate. Larvele se recunosc ușor, datorită mirosului tipic de ploșniță (benzaldehidă) eliberat la strivirea acestora.
Viespea neagră a prunului, în momentul depunerii ouălor în florile de prun
Viespea neagră a prunului, în momentul depunerii ouălor în florile de prun
Larva viespii negre a prunului
Larva viespii negre a prunului
Ce atacă şi cum dăunează: 
 1. Viespea neagră a prunelor atacă numai prunul.
 2. Larvele pătrund în fructele abia legate și rod sâmburii cruzi. După întărirea sâmburelui, larvele rod galerii în pulpa fructului, lăsând în urmă o dâră de excremente.
 3. Fructele atacate de larvele viespii prunului cad, de regulă o dată cu prima cădere fiziologică a frunctelor.
 1. Viespea neagră a prunului are o singură generație pe an.
 2. Iernează în stadiu de larvă, sub coroana pomilor, în sol, la 2-10 cm adâncime.
 3. În luna martie larva se transformă în pupă, adulții apărând în aprilie, în zonele de câmpie și în mai, în zonele de deal.
 4. Zborul adulților coincide cu înflorirea caisului, atunci când temperatura aerului atinge 10oC.
 5. Femelele depun ouăle după 5-7 zile de la apariție, interval în care are loc și copulația. Într-o floare pot fi depuse 1-2 ouă.
 6. Larvele pătrund în fructele abia formate, fiecare distrugând câte 3-6 fructe. 
 7. În luna iunie, larvele ajung pe sol, fie odată cu fructele căzute, fie lăsându-se singure în sol. 
 8. Odată ajunse la nivelul solului, pătrund în sol, își confecționează un cocon așteptând în acest mod primăvara următoare.
Cum poate fi prevenit: 
 1. Săpatul sau aratul solului de sub pomi, toamna sau primăvara devreme, distruge mare parte dintre larvele hibernante.
Cum se combate chimic: 
 1. Pentru combaterea acestui dăunător, este suficient un singur tratament, aplicat la începutul scuturării petalelor.
 2. Insecticidele avizate în țara noastră pentru combaterea viespii negre a prunului sunt:

Decis 25 WG 0,003%
Tratament în vegetație
acțiune de contact

- Tratament pentru generațiile de vară ale păduchelui din San-José. - Timp de așteptare de la ultimul tratament până la recoltare: 7 zile.

Karate Zeon 0,015%
Tratament în vegetație
acțiune de contact

- Timp de așteptare de la ultimul tratament până la recoltare: 7 zile.