Clic pe una dintre litere, pentru a merge în pagina cu toți termenii ce încep cu acea literă.

P

paclobutrazol search for term

Substanţă bioactivă retardantă care, aplicată pomilor, inhibă sinteza de giberelină din rădăcini, frânându-le creşterea.

palisare search for term

A lega un lăstar sau o ramură de un suport pentru a da pomilor fructiferi, arbuştilor sau altor plante forma dorită sau pentru a nu fi rupți de vânt.

panicul search for term

Tip de inflorescență în formă de chiorchine compus, ale cărui ramuri secundare sunt și ele ramificate și poartă flori, spiculețe sau capitule.

partenocarpic search for term

Care fructifică fără ca florile să fie fecundate, însă fructele au seminţe atrofiate sau care chiar lipsesc.

pericarp search for term

Ansamblul structurilor de ţesuturi care alcătuiesc pereţii unui fruct.

pesticide search for term

Substanțe chimice cu toxicitate mare, folosite în agricultură pentru prevenirea și combaterea bolilor și dăunătorilor.

pH search for term

Literete "pH" reprezintă abrevierea pentru "potenţialul de hidrogen"; este indicele care exprimă activitatea (sau concentraţia) ionului de hidrogen într-o soluţie, calculat cu ajutorul unei scări logaritmice. Aceasta este cuprinsă între 1 şi 14.

piatră de var search for term

Carbonat de calciu extras din cariere și măcinat în așa fel ca particulele să nu fie mai mari de 5mm. Se dă pe soluri acide, are o acțiune lentă.

piloriza search for term

Țesut de apărare ce acoperă vârful vegetativ al rădăcinii. Are forma unui degetar lung de aprox. 3 mm. În timpul creșterii, datorită frecării cu solul, celulele mature suberificate se exfoliază și mor, locul lor fiind luat de celule noi, care se formează la interior, din meristemul vârfului vegetativ.

pinten search for term

Ramură de rod prefloriferă, la măr, păr, prun și cais, lungă de 1-10cm, cu așezare perpenticulară pe ramura mamă. Are un mugure terminal vegetativ. Aceste ramuri iau naștere din muguri axilari.

pixidă search for term
Pixidă de măselăriță

Fructul unor plante (precum măselariță, pătlagină etc.) care se deschide printr-un căpăcel sau prin desfacere în două.

plasticitate ecologică search for term

Însușirea organelor plantelor de a se modela în funcție de variabilitatea factorilor de mediu și a asigura în acest mod adaptarea organismului. Cea mai ridicată plasticitate la organismele vegetale se întâlnește la frunze și se exprimă în marea lor variabilitate ca formă, mărime, culoare, dispoziție pe tulpină ș.a.m.d.

polen search for term

Pulbere, de obicei galbenă, constituită din grăuncioare microscopice produse de anterele staminelor, care reprezintă celulele sexuale mascule.

polenizare search for term

Transportul polenului de pe antere pe stigmatul florilor.

polenizator search for term

Soi donator de polen.

populație search for term

Toți indivizii aparținând unei specii care ocupă un teritoriu dat.

pruină search for term

Strat fin cu aspect ceros care acoperă ca o brumă suprafaţa unui fruct.

pubescent search for term
Epiderma piersicii este pubescentă

Acoperit cu peri mici ca un puf.

punct de ramificare search for term

Punctul în care se execută tăierea pentru ramificarea unei ramuri.

puzzolane search for term

Rocă sedimentară calcaroasă, ușoară și poroasă, provenită din sedimentarea cenușii vulcanice.

pământ de ericacee search for term

Mraniță fibroasă cu conținut ridicat de nisip, apreciată pentru bunul său echilibru fizic și pH-ul acid (5,5%), care o recomandă ca substrat predilect pentru cultivarea plantelor calcifuge. Foarte sărac în săruri minerale, pământul de ericacee nu se folosește în stare pură decât pentru azalee. El intră totuși în compoziția a numeroase amestecuri, îndeosebi pentru ferigi, begonii, gardenii, flori cu bulbi etc.

pământ de ţelină search for term

Denumit și pământ de brazdă, este folosit în pregătirea amestecului nutritiv al solurilor în legumicultură și horticultură. Se obține din stratul superficial al solului, de pe terenuri înțelenite cu graminee și leguminoase perene sau de pe un loc cu iarbă și plante din familia trifoiului (pajiști). Prin putrezirea masei mari de rădăcini ce se află în stratul superior al solului, în decursul anilor, acesta se îmbogățește în substanțe nutritive. Are o bună structură fizică, găzduind o multitudine de microorganisme utile plantelor. Nu se folosește proaspăt, ci necesită o preparare.

Clic pe una dintre litere, pentru a merge în pagina cu toți termenii ce încep cu acea literă.