Mod de acțiune: 
  1. Substanță activă fungicidă cu acțiune sistemică locală și de contact, preventivă și curativă.
  2. Inhibă extinderea infecției și răspândirea bolii în cultură.
Utilizare: 
  1. Cimoxanilul este utilizat în formularea de fungicide simple și compuse, folosite în protecția următoarelor culturi:
Observații: 
  1. Cimoxanil este un fungicid aprobat pentru utilizare în UE și în numeroase alte țări. 
  2. Prezintă risc potențial foarte mic de infiltrare în apele de adâncime și nu este persitent în sol și în sistemele acvatice.
  3. Cimoxanilul este moderat de toxic pentru mamifere, nu este cancerigen, dar poate avea efecte adverse asupra sistemului reproducător și prezintă potențial ridicat de bioacumulare.
  4. Este moderat de toxic pentru organismele acvatice, cele din sol și albine; puțin toxic pentru păsări.

Grupa: