Sau antodiu este o inflorescență monopodială simplă, ce se aseamănă cu capitulul prin axul scurt, care poate fi în formă de disc (la Helianthus) sau convex (la Matricaria). Pe partea inferioară a axului se află mai multe hipsofile, care alcătuiesc involucrul calatidiului. Florile, în număr mare, sunt întotdeauna sesile (la Compositae).

Articole ce conțin termenul: calatidiu

Clic pe una dintre litere, pentru a merge în pagina cu toți termenii ce încep cu acea literă.