Însușirea organelor plantelor de a se modela în funcție de variabilitatea factorilor de mediu și a asigura în acest mod adaptarea organismului. Cea mai ridicată plasticitate la organismele vegetale se întâlnește la frunze și se exprimă în marea lor variabilitate ca formă, mărime, culoare, dispoziție pe tulpină ș.a.m.d.

Clic pe una dintre litere, pentru a merge în pagina cu toți termenii ce încep cu acea literă.