O palmetă etajată, înainte de tăieri.
O palmetă etajată, înainte de tăieri.
O palmetă etajată, după tăieri.
O palmetă etajată, după tăieri.
Cum se fac tăierile la o palmetă de măr, de 4 ani

Palmeta etajată este o formă de coroană aplatizată, care dă rezultate excelente la măr. În timp, palmetele se contopesc, formând garduri fructifere. Iată câteva aspecte de urmărit la tăierile palmetei de 4 ani:

Continuă formarea etajelor

 1. Primul etaj se formează la 60 cm de la sol, al doilea la 50 cm de la primul etaj, iar al patrulea la 40 cm de la al doilea etaj.
 2. Se verifică şi se refac legăturile şarpantelor. Atenţie, legăturile vor fi largi! Nu se fac noduri pe ramuri, deoarece vor produce strangulaţii peste vară!
 3. Şarpantele trebuie să fie fixate de ax într-un unghi de 45°-60°.
 4. E foarte important ca şarpantele opuse să fie simetrice.
 5. Dacă în anul precedent o şarpantă a crescut mai mult decât cealaltă, acum se echilibrează prin tăiere.

Continuă formarea subşarpantelor

 1. Se elimină ramurile crescute vertical, pe „spinarea” şarpantei.
 2. Ramurile crescute lateral (subşarpante) se orientează pe direcţia gardului, prin legare.
 3. Ramurile care nu pot fi disciplinate prin legare, se suprimă.
 4. Distanţa dintre subşarpante trebuie să fie de aprox. 20 cm.
 5. Subşarpantele trebuie lăsate să se lungească până ce se întâlnescu cu cele ale pomului vecin.

Câteva secrete

 1. Întrucât subşarpantele sunt „recrutate” dintre ramurile vegetative, care au o creştere deosebit de viguroasă, pentru a stimula încărcarea acestora cu ramuri de rod, se recomandă frângerea superficială (nu mai mult de 40%).
 2. Pe axul pomului lăsaţi la distanţe de 10 cm cioturi de 2-3 ochi, care vor forma ramuri de rod în anul viitor.
 3. Pe unii dintre lăstarii groşi cât un creion de pe ax, răsuciţi-i în jos, împrejurul axului. Îi stimulaţi în acest fel să formeze ramuri de rod.

Atenţie

 • Reglarea cantităţii de fructe se poate face şi acum, prin reducerea volumului formaţiunilor de rod. 
 • Aveţi în vedere că pomul nu trebuie încă obosit prin rodire excesivă, dat fiind că nu s-a finalizat formarea scheletului.