Polenizatori, autofertil, autosteril…

Soiurile pomicole se împart, din punctul de vedere al exigenţelor faţă de polenul necesar fecundării, în cinci grupe distincte:

Soiuri autofertile (autocompatibile): ale căror flori pot fi fecundate cu polen de pe propriile antere sau cu polen provenind de la acelaşi soi;

Soiuri autosterile (autoincompatibile): ale căror flori nu se fecundează cu polen provenit de la plantele de acelaşi soi;

Soiuri interfertile: ale căror flori se fecundează cu polen provenind de la alţi indivizi din acelaşi soi;

Soiuri intersterile: care au nevoie pentru fecundare de polen provenit de la alte soiuri, bine identificate;

Soiuri partenocarpice: care fructifică fără ca florile să fie fecundate, însă fructele au seminţe atrofiate sau care chiar lipsesc.

Bine de ştiut

  • Un pom autosteril sau intersteril nu ar fructifica dacă ar fi plantat pe un câmp şi, pe o rază de sute de kilometri, nu ar mai există niciun polenizator.
  • În situaţia livezilor familiale, există şanse minime ca florile unui pom să rămână nefecundate, deoarece albinele aduc polen și de la zece kilometri.
  • Totuşi, aceste reguli trebuie luate serios în considerare în cazul livezilor care depăşesc ordinul sutelor de pomi.