Iată cum dăunează pomului o legătură strânsă și uitată
Iată cum dăunează pomului o legătură strânsă și uitată

Ca să înțelegem

Pomii prezintă două direcții de creștere:

  1. în lungime, datorită unui mugure specializat, situat lîn vârful fiecărei ramuri;
  2. în grosime, datorită unui țesut specializat de creștere (cambiul și felogenul) situat imediat sub coaja ramurilor.

Perioada de creștere intensă a pomilor este cuprinsă în intervalul mai-iulie. În acest interval se produc și strangulările.

O legătură strânsă făcută primăvara, va produce garantat o strangulare pe durata verii, exact ca în imaginile de mai sus.

Strangularea are ca efect întreruperea - parțială sau totală - a circulației sevei în vasele conducătoare ale pomului, cu efecte dintre cele mai nefaste.

În funcție de grosimea ramurii pe care este facută legătura, strangularea poate dăuna grav sănătății pomului, atât prin dezechilibrele fiziologice pe care le produce, cât și prin infecțiile care pot surveni în încercarea pomului de a asimila legătura.

Legăturile de pe tulpina principală sunt cele mai periculoase.

Cum se procedează corect

  1. Legăturile se fac întotdeauna cu sfoară de cânepă, nu mai groasă decât este necesar.
  2. Nu se folosește sfoară sintetică deoarece daunele produse de aceasta, în cazul uitării sunt incomparabil mai mari față de cele produse de așa de cânepă care, în timp, putrezește și eliberează strânsoarea.
  3. Legăturile se fac larg, astfel încât, chiar uitate, să nu producă daune. 
  4. Dacă, din anumite motive, legăturile nu se pot face largi, acestea vor trebui verificate periodic, în intervalul mai-iulie și lărgite corespunzător.