Cum se verifică compatibilitatea produselor fitosanitare în amestecuri
Cum se verifică compatibilitatea produselor fitosanitare în amestecuri

Cum stă treaba și ce se poate întâmpla

 1. Pe eticheta produsului fitosanitar sau pe documentația însoțitoare se specifică, de regulă, dacă acesta este neindicat la diferite amestecuri.
 2. Alteori se spune că „este compatibil cu majoritatea produselor fitosanitare” sau se recomandă verificarea unor „tabele de compatibilități” foarte greu de găsit ori neactualizate.
 3. Ca regulă generală, se evită amestecarea cu produse pe bază de cupru, interdicția apărând frecvent la produsele fitosanitare formulate cu alte substanțe active decât cuprul.
 4. Atunci când se amestecă produse incompatibile, se pot întâmpla următoarele:
  - amestecul suferă în reacții transformări care fac imposibilă aplicarea cu echipamentele de stopit (coagulări, sedimentări etc.);
  - din cauza unor eventuale reacții nedorite, poate apărea un fenomen de neutralizare a substanțelor active, eficiența tratamentului având de suferit ori devenind chiar nulă;
  - în unele cazuri, soluția rezultată din combinarea unor produse incompatibile poate deveni toxică pentru plante, într-o măsură mai mare sau mai mică.

Cum se verifică compatibilitatea

 1. Dacă se dorește realizarea unui cocktail de tratament compus din mai multe produse fitosanitare, în lipsa altor informații, singura metodă de verificare a compatibilității, la îndemână, rămâne realizarea unei probe de test.
 2. Astfel, se vor amesteca, unul câte unul, în canități minime de produs, dar respectând aproximativ concentrația recomandată.
 3. În proces trebuie urmărit dacă produsele se dizolvă satisfăcător și nu apar:
  - depuneri pe fundul vasului de probă;
  - apariția unui strat de densitate sau de culoare diferită la suprafață;
  - impresia uneri reacții chimice (barbotaj puternic, modificarea suspectă a culorii, creșterea temperaturii etc.).

Concluzia

Dacă dizolvarea și amestecul produselor ce participă la formarea soluției se realizează într-o manieră calmă, e puțin probabil ca acestea să fie incompatibile ori să creeze probleme pentru plantele tratate.