O ramură de măr, imediat după torsionare.
O ramură de măr, imediat după torsionare.
Ramură de măr torsionată cu un an înainte.
Ramură de măr torsionată cu un an înainte.
Ramură de măr curbată cu un an înainte, încărcată cu ramuri de rod.
Ramură de măr curbată cu un an înainte, încărcată cu ramuri de rod.
Mlădiţe de măr răsucite în jurul axului.
Mlădiţe de măr răsucite în jurul axului.
Ramuri vegetative curbate, pentru a fi stimulate să devină ramuri de rod
Ramuri vegetative curbate, pentru a fi stimulate să devină ramuri de rod

Dresarea. Prin această operaţiune se stimulează creşterea ramurilor slabe. Aceasta constă în micşorarea unghiului de creştere şi se recomandă pentru ramurile de schelet slabe, la pomii tineri. Are un efect asemănător scurtării.

Înclinarea este operaţiunea de mărire a unghiului de creştere a unei ramuri, cu scopul de a-i atenua creşterea şi de a stimula apariţia formaţiunilor de rod. Operaţiunea constă în înclinarea şarpantelor şi a subşarpantelor în unghiuri de 60-80°.

Curbarea constă în înclinarea unei ramuri sau lăstar cu vârful sub nivelul de inserţie. Are un efect chiar mai spectaculos decât în cazul înclinării.

Ramură de măr curbată cu un an înainte, încărcată cu ramuri de rod.

Mlădiţe de măr răsucite în jurul axului.

Torsionarea sau răsucirea lăstarilor sau a ramurilor se poate face doar la măr şi păr. Operaţiunea constă în fracturarea a până la 40% din vasele conducătoare ale lăstarilor vegetativi viguroşi. Efectul este de-a dreptul spectaculos: în anul următor se va număra printre ramurile care vor purta cel mai bogat rod.

O ramură de măr, imediat după torsionare.

Strangularea cu inel de sârmă (sau coliere de metal ori plastic) se face la pomi întregi sau la şarpante, în intervalul iunie-septembrie. Operaţiunea se aplică pomilor tineri, cu creştere viguroasă, pentru a-i stimula să intre pe rod.

Atenţie!

  • Toate aceste operaţiuni trebuie făcute cu grijă, de persoane care au un minim de cunoştinţe despre fiziologia pomilor.
  • Toate operaţiunile enumerate mai sus, cu excepţia strangulării, se realizeazză cu prilejul tăierilor.