Molia viței de vie: tratamente minime în momente cheie
 1. Adultul este un fluture de sub 1cm lungime, cu o anvergură a aripilor de 2cm.
 2. Larva este o omidă cenușiu-măslinie ceva mai lungă de 1cm, cu capul și picioarele brune.
 3. Molia viței de vie are 2-3 generații pe an: prima apare mai-iunie, a doua în iulie-august și a treia se dezvoltă în intervalul august-mai, anul următor, iernând sub formă de pupă.
 4. Ouăle primei generații sunt depuse pe bobocii florali la sfârșitul lui mai - începutul lui iunie.
 5. Ouăle generației a II-a vor fi depuse pe boabele verzi, iar cele ale generației a III-a vor fi depuse pe boabele care dau în pârgă.
Ce atacă şi cum dăunează: 
 1. Molia viței de vie este dăunătoare în fază larvară.
 2. Larvele sunt polifage, hrănindu-se cu peste 20 de specii.
 3. La vița de vie, cele trei generații pe care le are insecta, atacă florile și boabele în curs de formare, boabele verzi în creștere și boabele care dau în pârg.
 4. Boabele atacate de larve se închid la culoare și se zbârcesc. Ca urmare a rănilor făcute de larvă, boabele sunt infectate adesea de ciuperci, în special de putregaiul cenușiu.
 5. Vinul obținut din struguri atacați și îmbolnăviți ca urmare a acțiunii larvelor de eudemis va fi de calitate inferioară și predispus la casare.
Cum poate fi prevenit: 
 1. Aplicarea măsurilor prevăzute de tehnologia de cultivare a viței de vie reduc daunele produse de dăunător, conferind o vigoare sporită plantelor.
 2. Pătrunderea razelor solare la nivelul strugurilor (în urma lucrărilor de copilire și legare), are ca efect distrugerea unui mare număr de ouă ale dăunătorului.
Cum se combate bio: 
 1. Se folosesc capcane cu feromoni, pentru capturarea în masă a masculilor, ceea ce perturbă grav împerecherea și, implicit, reduce populațiile dăunătorului.
 2. Tot mai utilizate sunt o serie de insecticide biologice, formulate din bacterii patogene pentru moliile viței de vie.
Cum se combate chimic: 
 1. Moliile viței de vie se combat preventiv. Acestea sunt sensibile la acțiunea insecticidelor imediat după eclozare. 
 2. Larvele din generația a II-a și a III-a, după ce pătrund în bobul de strugure, rămân neafectate de insecticide, iar tratamentele devin inutile.
 3. Molia viței de vie se combate, de regulă, cu două tratamente, unul înainte de înflorit și un al doilea la îndesatul ciorchinilor și intrarea în pârgă.
 4. În zonele puternic atacate, se mai aplică și un al treilea tratament, cu 2-3 săptămâni înainte de recoltare. În acest caz se vor utiliza produse cu remanență limitată!
 5. Insecticidele avizate în țara noastră pentru combaterea moliei viței de vie sunt:

Affirm 1,5 kg/ha
Tratament în vegetație
acțiune de contact

- Se aplică în faza de ou cu cap negru sau la ecloziune. - Intervalul între aplicări este de 10-14 zile. - Timp de așteptare de la ultimul tratament până la recoltare: 7 zile.

Affirm 1,5 kg/ha
Tratament în vegetație
acțiune sistemică locală

- Se aplică în faza de ou cu cap negru sau la ecloziune. - Intervalul între aplicări este de 10-14 zile. - Timp de așteptare de la ultimul tratament până la recoltare: 7 zile.

Avaunt 150 SC 0,025%
Tratament în vegetație
acțiune de contact

- Sunt combătute toate generațiile molie viței de vie (Lobesia botrana). - Momentul optim al tratamentului este la eclozarea ouălelor, dar acțiunea produsului permite administrarea de la depunerea ouălelor (ovicid) până după eclozare, cu eficacitate bună. - Se poate aplica de la formarea ciorchinilor până la maturitatea boabelor, cu respectarea timpului de pauză recomandat. - Intervalul între aplicări este de 10-14 zile. - Când sunt necesare mai multe tratamente pentru controlul unei generații, se recomandă includerea în programul de combatere a insecticidelor cu mod de acțiune diferit. - Timp de așteptare de la ultimul tratament până la recoltare: 3 zile pentru strugurii de masă și 10 zile pentru strugurii de vin.

Coragen 0,015% - 0,175%
Tratament în vegetație
acțiune sistemică locală

 • Pentru controlul moliei strugurilor, tratamentul se poate aplica de la formarea ciorchinilor până la maturitatea boabelor, cu respectarea timpului de pauză recomandat.
 • Se recomandă utilizarea la un singur tratament la strugurii pentru vin şi maxim două tratamente la strugurii de masă.
 • Intervalul între tratamente este de 10-14 zile.
 • Momentul optim de aplicare este înainte de eclozarea ouălor şi producerea atacului.
 • Se utilizează un volum de apă mai mare şi doza maximă, în condiţii de presiune ridicată şi atac puternic.
 • Când sunt necesare mai multe tratamente pentru controlul unei generaţii, se recomandă alternarea tratamentelor cu insecticide cu mod de acţiune diferit.
 • Se poate intra în cultură după minim 2 ore de la aplicare.
 • Timpul de așteptare de la ultimul tratament până la recoltare: 3 zile la strugurii de masă și 30 zile la strugurii pentru vin.

Cyperguard 0,02%
Tratament în vegetație
acțiune de contact

- Timp de așteptare de la ultimul tratament până la recoltare: 14 zile.

Decis 2,5 EC 0,02%
Tratament în vegetație
acțiune de contact

- Împotriva cotarului cenușiu se aplică tratamente numai în viile unde se înregistrează atacuri. - Timp de așteptare de la ultimul tratament până la recoltare: 7 zile.

Decis 25 WG 0,003%
Tratament în vegetație
acțiune de contact

- Timp de așteptare de la ultimul tratament până la recoltare: 7 zile.

Fastac 10 EC 0,0075%
Tratament în vegetație
acțiune de contact

- Timp de așteptare de la ultimul tratament până la recoltare: 14 zile.

Faster 10 EC 0,02%
Tratament în vegetație
acțiune de contact

Kaiso Sorbie 5 EG 0,015%
Tratament în vegetație
acțiune de contact

- Timp de așteptare de la ultimul tratament până la recoltare: 7 zile.

Karate Zeon 0,015%
Tratament în vegetație
acțiune de contact

- Timp de așteptare de la ultimul tratament până la recoltare: 7 zile.

Laser 240 SC 0,015 - 0,02%
Tratament în vegetație
acțiune de contact

- Timp de așteptare de la ultimul tratament până la recoltare: 14 zile.

Mospilan 20 SG 0,025%
Tratament în vegetație
acțiune sistemică locală

- Timp de așteptare de la ultimul tratament până la recoltare: 10 zile.

Mospilan 20 SP 0,025%
Tratament în vegetație
acțiune sistemică locală

- Timp de așteptare de la ultimul tratament până la recoltare: 10 zile.

Sumi Alpha 5 EC 0,02%
Tratament în vegetație
acțiune de contact

Vantex 60 CS 0,005%
Tratament în vegetație
acțiune de contact

- Timp de așteptare de la ultimul tratament până la recoltare: 7 - 14 zile.

Vertimec 1,8 EC 0,08% - 0,1%
Tratament în vegetație
acțiune sistemică locală

- Tratamentul se va aplica la apariția primilor acarieni, dozând soluția, în limitele indicate, în funcție de presiunea de infestare. - Timp de așteptare de la ultimul tratament până la recoltare: 14 zile.

Vertimec 1,8 EC 0,08% - 0,1%
Tratament în vegetație
acțiune de contact

- Tratamentul se va aplica la apariția primilor acarieni, dozând soluția, în limitele indicate, în funcție de presiunea de infestare. - Timp de așteptare de la ultimul tratament până la recoltare: 14 zile.