Distanţa dintre prima subşarpantă şi axul pomului şi distanţa dintre două subşarpante prinse succesiv pe axul şarpantei.

Clic pe una dintre litere, pentru a merge în pagina cu toți termenii ce încep cu acea literă.