Pori care străbat scoarţa pomilor, permiţând respiraţia.

Clic pe una dintre litere, pentru a merge în pagina cu toți termenii ce încep cu acea literă.