De ce se usucă bobocii orhideei

Cum se întâmplă

  1. Bobocii florali, bine dezvoltaţi, cu 1-3 zile înainte de înflorire, capătă un aspect pergamentos, se deshidratează, iar peţiolul din verde, virează spre roşu.
  2. Încet-încet devine evident că vor fi avortaţi, fapt care se şi întâmplă.
  3. Fenomenul este curios, mai ales atunci când se întâmplă bobocilor de mijloc, florile deschise şi bobocii terminali părând neafectaţi.

De ce se întâmplă asta

  1. Orhideea avortează bobocii datorită unui şoc, de cele mai multe ori de natură termică.
  2. Expusă la temperaturi mai mici de 10°C, planta va avorta în mod sigur bobocii în prag de înflorire, păstrând doar florile deja deschise şi bobocii mai puţin dezvoltaţi.
  3. Acest accident apare atunci când cumpăraţi orhidee iarna: expuneţi planta la frig din magazin până la maşină (ori până acasă) şi soarta unei părţi a bobocilor e pecetluită!
  4. O situaţie la fel de periculoasă este şi atunci când, dorind să aerisiţi iarna casa, deschideţi tocmai geamul în vecinătatea căruia se află orhideea.
Alte situaţii care ameninţă înflorirea
  1. Udaţi planta prea tare sau prea puţin.
  2. Mutaţi planta într-un loc întunecos ori cu soare direct, intens.
  3. Fertilizaţi în exces în pragul înfloririi.

Concluzie 

O dată declanşată înflorirea, vă veţi asigura că planta este ferită de şocuri, indiferent că e vorba de temperatură, lumină sau nutriţie.