Mod de acțiune: 
  1. Substanță fungicidă cu acțiune sistemică generalizată.
  2. Pătrunde rapid în toate toată planta și inhibă dezvoltarea ciupercii în țesuturi.
  3. Translocarea se face acropetal, prin xilem.
Utilizare: 
  1. Este folosit pentru o gamă largă de boli, provocate de ciuperci microscopice, pentru următoarele culturi:
Observații: 
  1. Ciprodinilul este o substanță greu solubilă în apă, motiv pentru care e improbabil să producă poluări ale apelor freatice.
  2. Substanța se degradează în prezența luminii solare.
  3. Prezintă toxicitate moderată pentru mamifere și există motive de îngrijorare că ar putea produce acumulări în organisme.
  4. Este moderat de toxic și pentru păsări și mai toxic pentru vietățile acvatice și râme.
  5. Nu este toxic pentru albine.
  6. Nu este considerat cancerigen.

Grupa: