Mod de acțiune: 
 1. Substanță activă fungicidă, cu acțiune sistemică locală.
 2. Se distribuie uniform la nivelul frunzei prin intermediul xilemului.
 3. Acționează preventiv, inhibând la nivel celular respirația ciupercii, blocând producerea sporilor și germinarea sporilor existenți.
 4. Are un efect vitalizant asupra plantei stimulând apariția de frunze tinere și conferind o aparență vibrantă celor existente.
 5. Plantele tratate cu această substanță cunosc o creștere a rezistenței la stresul climatic și boli. De asemenea, se înregistrează o creștere a producției de până la 10% și o îmbunătățire a calității fructelor.
Utilizare: 

Azoxistrobinul se folosește la formularea de insecticide simple și compuse, pentru protecția culturilor de:

Observații: 
 1. Azoxistrobinul este puțin solubil în apă și non-volatil.
 2. Poate ajunge în apele freatice, numai în anumite condiții.
 3. Poate prezenta persistență în sol și în sistemele de aprovizionare cu apă, în anumite situații.
 4. Toxicitatea la mamifere este foarte redusă, însă expunerea frecventă la această substanță poate conduce la acumulări în organism.
 5. Irită pielea și ochii.
 6. Este moderat de toxic pentru păsări și toxic pentru vietățile subacvatice, râme și albine.