Păduchele lânos al viței de vie: când devine periculos?
  1. Femela are corp negru-castaniu, turtit, circular de 5 - 8mm lungime și 3-5mm lățime.
  2. Masculul este aripat, minuscul (1,4 - 1,6mm lungime), de culoare roșcată.
Ce atacă şi cum dăunează: 
  1. Păduchele lânos al viței de vie este dăunător în fază larvară, când atacă numeroase specii de plante (plop, salcie, coacăz, mesteacăn), printre care și vița de vie.
  2. Nu este un dăunător important al viței de vie, însă poate cauza probleme în unii ani.
  3. Atacă în mod special vițele nealtoite.
  4. Când se înmulțește excesiv, larvele dăunează, pe de o parte, prin seva pe care o sug, iar pe de alta prin fumagina care se dezvoltă pe excrementele dulci eliminate de larve, care perturbă desfășurarea fotosintezei în frunze, cu efecte în calitatea și chiar cantitatea strugurilor.
  1. Larvele apar la începutul lunii iunie, parcurg o năpârlire în prima parte a lunii iulie, apoi o a doua la începutul lui august, transformându-se în adulți.
Cum se combate chimic: 
  1. Acolo unde face probleme, combaterea acestui dăunător se realizează prin aplicarea de tratamente în repaus vegetativ.
  2. Insecticidele avizate în țara noastră pentru combaterea păduchelui lânos al viței de vie sunt:

Mospilan 20 SP 0,025%
Tratament în vegetație
acțiune sistemică locală

- Timp de așteptare de la ultimul tratament până la recoltare: 10 zile.