Cele 5 udări anuale corecte la pomii fructiferi

Calendarul udărilor

Prima udare se face primăvara devreme, în martie, dacă a fost o iarnă secetoasă, iar solul este uscat.

A doua udare se face la sfârşitul lunii aprilie ori începutul lunii mai, după scuturarea florilor, în momentul legării fructelor.

A treia udare se face la sfârşitul lunii mai sau în luna iunie, după căderea fiziologică, în perioada de creştere intensivă a lăstarilor, dacă e secetă sau dacă nu plouă suficient.

A patra udare se face în luna iulie, pentru a favoriza creşterea fructelor şi diferenţierea mugurilor de rod. Dacă în iulie vine măcar cu o ploaie zdravănă, udarea nu mai este necesară.

A cincea udare se face doar în anii foarte secetoşi, în luna august, dar nu mai aproape de 2-3 săptămâni înaintea culesului.

Mai există şi o a şasea udare, cu totul excepţională, în anii cu secete crunte, care se face în prima parte a lunii noiembrie.

Metode de udare

De la caz la caz, udarea se poate face;

  1. Prin diferite sisteme de irigaţie.
  2. Prin deschiderea unor brazde de-a lungul rândurilor, copci ori şanţuri inelare în jurul pomilor. După udare, şanţurile şi copcile se acoperă şi se nivelează.

De câtă apă avem nevoie

  1. La pomii tineri, apa trebuie să pătrundă la adâncimea de 40-50cm.
  2. La pomii pe rod, apa trebuie să pătrundă până la 70-80cm.
  3. Cantitatea de apă necesară în acest caz variază între 30 şi 70 litri pentru fiecare metru pătrat de proiecție a coroanei la sol. Cantitățile mai mici vizează pomii tineri, în vreme ce cantitățile mai mari sunt necesare pomilor mari, în perioada de rodire intensă.

O gravă eroare

  • Constă în a uda pomii superficial (cantităţi mici de apă) şi la intervale scurte, determinând dezvoltarea rădăcinilor la suprafaţă, cu efecte dntre cele mai nefaste.

O excepţie

  • În primul an de la plantare pomii pot fi udaţi mai des, datorită sistemului radicular încă slab dezvoltat.

Alte articole despre: