Mere în fenofaza fruct cât o alună

În această fază legarea fructelor s-a încheiat în tot pomul. Fructele au 1cm diametru.

Dăunători în această perioadă

Produse fitosanitare omologate pentru această perioadă

Lucrări

  1. Acum este momentul optim pentru rărirea fructelor, dacă legarea a fost prea bogată.
  2. Răritul fructelor optimizează efortul pomului, rezultatul fiind atât obținerea de mere mai mari și mai frumoase cât și evitarea alternanței de rodire.
  3. Dacă se manifestă seceta, acum unul din momentele cheie pentru irigare.

Combaterea bolilor

  1. Moment de tratament foarte important pentru prevenirea și combaterea făinării și a rapănului. 
  2. Observați din lista de mai sus că majoritatea produselor combat ambele boli.
  3. Pentru siguranță maximă, puteți aplica, simultan, un tratament cu un fungicid sistemic și unul de contact.

Combaterea dăunătorilor

  1. În această fază mărul poate fi atacat de oricare dintre dăunătorii prezentați mai sus.
  2. Strategia de combatere vizează dăunătorul principal (viermele mărului), apoi pe cei secundari.
  3. Și în cazul dăunătorilor se recomandă, în această fază, un tratament cu un mix între un insecticid sistemic și unul de contact.

Aveți întrebări? Lăsați-le în zona de comentarii.