Păduchele cenuşiu al prunului: o pacoste pentru lăstarii tineri
 1. Un dăunător răspândit în Europa, Asia şi nordul Africii.
 2. În ţara noastră produce daune în special în Moldova, Transilvania şi Muntenia.
 3. Planta gazdă primară este prunul şi alte sâmburoase, iar gazdele secundare sunt diferite specii de graminee: Agrostis, Phragmites, Calamagrostis ş.a.
 4. Ouăle sunt verzi la depunere, însă după aceea devin cenuşii.
Păduchele prunului: generaţiile de vară
Păduchele prunului: generaţiile de vară
Ce atacă şi cum dăunează: 
 1. Poate fi întâlnit frecvent pe prun, cais, piersic, migdal şi alte sâmburoase.
 2. Colonizează frunzele şi lăstarii tineri, înţepându-le şi sugându-le seva.
 3. Zonele atacate nu se mai dezvoltă normal, iar lăstarii capătă culoarea verde deschis, curbându-se sub greutatea coloniilor.
 4. Organele pomilor atacate sunt acoperite de excremente zaharoase (aşa-numita „roua de miere”), pe care se instalează fumagina, perturbând asimilaţia clorofilei.
 1. Păduchele cenuşiu al prunului are 3-5 generaţii pe an, atacurile apărând din aprilie până spre toamnă.
Cum poate fi prevenit: 
 1. Dăunătorul iernează ca ou de rezistenţă în coaja tulpinilor de prun. 
 2. Tratamentele cu substanţe uleioase, administrate primăvara devreme, împiedică eclozarea dăunătorului.
 3. Văruirea trunchiurilor de prun toamna contribuie la reducerea rezervei biologice a dăunătorului.
Cum se combate bio: 
 1. Cu prilejul tăierilor de primăvară, vor fi identificate şi îndepărtate ramurile atacate de păduchele cenuşiu în anul precedent.
 2. Dacă pot fi izolate, coloniile de dăunători se vor îndepărta din pomi prin eliminarea zonelor afectate.
 3. Urechelniţele şi buburuzele sunt prădători ai păduchelui cenuşiu al prunului.
 4. Pot fi încercate şi unele soluţii bio, care dau de multe ori rezultate bune.
Cum se combate chimic: 
 1. În cazul unor atacuri masive, tratamentele se repetă la intervale de 7-10 zile.
 2. Insecticidele avizate în ţara noastră pentru combaterea păduchelui cenuşiu al prunului sunt: 

Decis 2,5 EC 0,03%
Tratament în vegetație
acțiune de contact

- Timp de așteptare de la ultimul tratament până la recoltare: 7 zile.

Decis 25 WG 0,003%
Tratament în vegetație
acțiune de contact

- Tratament pentru generațiile de vară ale păduchelui din San-José. - Timp de așteptare de la ultimul tratament până la recoltare: 7 zile.

Mavrik 2 F 0,05%
Tratament în vegetație
acțiune de contact

- Tratamentele se aplică la apariţia primelor simptome de atac.

Teppeki 0,012 - 0,014%
Tratament în vegetație
acțiune sistemică generalizată

- Concentrația se va stabili în funcție de gradul de infestare al culturii, în limitele indicate.