Mod de acțiune: 
  1. Substanță activă fungicidă recentă (introdusă în 2008), aflată în proces de generalizare în UE. 
  2. Manifestă o activitate intrinsecă pe un spectru vast de specii de Lepidoptera, Coleoptera.
  3. Prezintă selectivitate faţă de artropodele benefice şi insectele polenizatoare.
Observații: 
  1. Ciantraniliprolul este omologat în 2020 în în 6 din cele 28 țări membre UE.
  2. Nu prezintă persistență în sol și sistemele acvifere. 
  3. Manifestă o toxicitate redusă pentru mamifere și un potențial de bioacumulare redus.
  4. Nu au fost identificate riscuri semnificative pentru sănătate, până în prezent.
  5. Aplicate incorect, tratamentele cu produse formulate cu Ciantraniliprol pot fi foarte toxice pentru albine,

Grupa:

Alte articole despre: