Mod de acțiune: 
  1. Substanță insecticidă cu acțiune sistemică, cu efect îndelungat în plante și semințe.
  2. Substanța este absorbită în plantă și acționează prin ingestie asupra dăunătorilor care consumă plantele și semințele tratate.
  3. Semințele tratate sunt protejate în sol de un halou chimic, ce protejează semințele în curs de germinare de atacul dăunătorilor.
Utilizare: 
  1. Clotianidinul este utilizat în formularea de fungicide folosite în protecția culturilor de:
Observații: 
  1. Clotianidinul este foarte toxic pentru albine și persistă timp îndelungat în sol și în apă.
  2. Este neurotoxic, însă nu este cancerigen și nu provoacă mutații.
  3. Nu se știe dacă interferează cu sistemul endocrin ori dacă provoacă probleme legate de reproducerea umană.