Mod de acțiune: 
  1. Substanță insecticidă de contact și de ingestie.
  2. Blochează dezvoltarea larvelor, inhibându-le năpârlirea. Efectul asupra adulților este de inhibare a depunerii ouălor.
Utilizare: 
  1. Diflubenzurolul este utilizat în formularea de insecticide folosite în protejarea culturilor de:
Observații: 
  1. Diflubenzuronul nu este cancerigen, nu interferează cu sustemul endocrin și nici nu cauzează probleme reproductive.
  2. Este moderat de toxic pentru pești, albine și râme, dar mai toxic pentru nevertebratele acvatice.