1. Primul document care vorbește despre activitatea viti-vinicolă în arealul acestei podgorii datează din 29 iulie 1497, poartă pecetea voievodului Radu cel Mare (1495-1508) și prin el dăruiește Mănăstirii Tismana, anul, 300 de vedre de vin provenit Gorj și Mehedinți.
  2. De asemenea, tatăl lui Mihai Viteazul, Pătrașcu cel Bun, a dăruit printr-un document datat 4 iulie 1557, fiicei sale Maria, „pământurile Segarcei”, recunoscute de pe-atunci pentru viile și vinurile sale.
  3. Numeroase documente cu pecetea lui Mihai Viteazul vorbesc, de asemenea, despre activitatea viticolă din această regiune.
  4. Pentru secolele următoare, tot mai multe documente vorbesc despre viile și vinurile din regiune.
  5. Un document din secolul al XIX-lea (1849) arată că boierul Gheorghe Bibescu deținea o suprafață agricolă de 10.000 de hectare, în care o pondere importantă o avea vița de vie.