Mod de acțiune: 
  1. Substanță insecticidă nesistemică, cu acțiune de contact și de ingestie. Vizează insectele cu aparat bucal pentru înțepat, supt și masticat.
  2. Prezintă și acțiune larvicidă și ovicidă.
Utilizare: 
  1. Gama-cihalotrinul este utilizat în formularea de insecticide folosite pentru tratamente la culturile de:
Observații: 
  1. Gama-cihalotrinul este foarte toxic pentru mamifere și există îngrijirorări că produce bioacumulare. Este și neurotoxic.
  2. Este deosebit de toxic pentru albine și moderat de toxic pentru păsări și râme.