1. Preocupările viti-vinicole din arealul ocupat în prezent de Podgoria Panciu sunt cu multe secole mai vechi decât epoca creștină. 
  2. La Pădureni a fost descoperit un vas carpic ornamentat cu o coardă de viță cu doi struguri. În mod evident, acest artefact vorbește despre preocupările viticole din zonă.
  3. Prima atestare scrisă a Podgoriei Panciu figurează într-o scrisoare trimisă de Ferdinand de Habsburg voievodului Petru Rareș, unde se vorbește despre „Podgoria Crucilor”, nume pe care Podgoria Panciu l-a purtat vreme îndelungată.
  4. În diferite momente ale istoriei, printre marii proprietari de vie de la Panciu s-au numărat cronicarii Ion Neculce și Miron Costin, boieri din familiile Dabija, Sturdza, Balș etc. Desigur, dintre proprietari nu au lipsit episcopiile din zonă și chiar cea de Rădăuți.
  5. Viile din aceste podgorii au avut de suferit nu doar de pe urma filoxerei, care a distrus la sfârșitul veacului al XIX-lea toate plantațiile vechi, dar și din cauza războaielor din secolul al XIX-lea (ruso-turce) și, mai ales, în timpul Primului Război Mondial, când linia frontului a trecut prin inima Podgoriei Panciu.
  6. În perioada interbelică Podgoria Panciu și-a reocupat locul de cinste în viticultura românească.