Podgorie celebră, situată între râurile Târnava Mică și Târnava Mare.

Preocuparea viti-vinicolă merge în istorie până în epoca fierului, fapt dovedit de descoperirile arheologice. De asemenea, Herodot face referire în opera sa la viile de pe văile Mureșului și Târnavelor.

Colonizarea romană a constituit un impuls, deoarece coloniștii au adus cu ei soiuri noi de viță și tehnici viti-vinicole superioare.

Arhitectura veche din zonă (în special biserici vechi) este marcată simbolic de viticultură, motive ornamentale oenologice putând fi întâlnite în mai multe locuri.

Venirea în zonă a maghiarilor și apoi a populațiilor germane au contribuit și ea la dezvoltarea viticulturii și a faimei vinurilor din acestă podgorie.