Piersicul este mai sensibil la brumă datorită numărului mare de bacterii glasogene care se găsesc în mod natural pe pomi
Piersicul este mai sensibil la brumă datorită numărului mare de bacterii glasogene care se găsesc în mod natural pe pomi

Apa îngheață la -40oC

 1. Și nu e o glumă, ci un fapt științific dovedit: apa pură chimic și microbiologic îngheață la -40oC. 
 2. Motivul pentru care apa îngheață, în mod obișnuit, la temperaturi situate în jurul valorii de 0oC, se datorează nucleelor glasogene.
 3. Nucleele glasogene minerale sunt responsabile cu apariția cristalelor de gheață la temperaturi mai scăzute de -10oC.
 4. În intervalul -10oC … 0oC apariția cristalelor de gheață se datorează unor bacterii din speciile Pseudomonas syringae și Erwinia herbicola în a căror membrană se găsesc nuclee glasogene, care provoacă congelarea.
 5. S-a constatat că, cu cât prezența acestor bacterii este mai masivă, cu atât cristalele de gheață apar la temperaturi negative mai apropiate de 0oC. Dimpotrivă, cu cât populațiile bacteriilor glasogene sunt mai reduse, cu atât cristalele de gheață care provoacă degerături se formează la temperaturi tot mai scăzute.
 6. De pildă, motivul pentru care piersicul este afectat cel mai tare de înghețurile târzii și brume este acela că, în mod natural, pe piersic se găsesc populații mai numeroase de bacterii glasogene, decât pe alte specii pomicole.

Bruma și tratamentele cuprice

 1. Pe instrucțiunile mai multor produse cuprice (zeama bordeleză ș.a.) veți găsi specificat că în urma tratamentelor crește rezistența pomilor la brumă.
 2. Informația este, teoretic, corectă. Tratamentele efectuate cu produse cuprice au efect de sterilizare, reducând drastic numărul bacteriilor de pe pomi, inclusiv populațiile de bacterii glasogene.
 3. Se pare că un tratament efectuat cu 1-3 zile înaintea unei nopți în care se așteaptă să cadă brumă are drept efect apariția cristalelor de gheață la temperaturi mai scăzute decât în mod obișnuit, fapt care poate salva recolta.
 4. Atenție! Citiți cu atenție instrucțiunile produselor pe care le folosiți și asigurați-vă că pot fi aplicate tratamente în faza de dezvoltare în care se găsește pomul.

Semne de îndoială

 1. În legătură cu rolul pe care le au cupricele în contracararea efectelor brumelor sunt exprimate și poziții sceptice.
 2. De exemplu, se arată că e dificilă sincronizarea tratamentului, cu momentul în care acesta atinge eficacitatea maximă și momentul efectiv al brumei. Aceasta pentru că bacteriile glasogene au o foarte mare capacitate de refacere și după ce trece efectul tratamentului, populațiile de bacterii tind să se refacă rapid.
 3. Deși teoretic posibil, succesul acestei metode de contracarare a efectelor brumei este redus, deoarece, în afara bacteriilor glasogene, pe pomi există și alte nuclee glasogene de altă natură decât cea microbiologică.
 4. În orice caz, este corect să considerăm că pomii care au primit în repaus tratamente cu produse cuprice vor face față unei brume ceva mai bine cât cei care nu au primit acest tratament. Iar în această situație, și cea mai mică diferență poate face diferența!

Important pentru schiori

 1. Dacă v-ați întrebat vreodată cum se obține zăpada artificială de pe pârtii, ei bine mulțumirile trebuie aduse bacteriei Pseudomonas syringae glasogenă.