Frunză atacată de minatorul marmorat
Frunză atacată de minatorul marmorat
Adultul moliei minatoare, ușor de recunoscut
Adultul moliei minatoare, ușor de recunoscut
 1. Specie întâlnită în toate țările în care se cultivă măr din Europa, Asia și America de Nord.
 2. În țara noastră populațiile cele mai numeroase se întâlnesc în partea de sud-est.
Adult
Adult
Larvă
Larvă
Ce atacă şi cum dăunează: 
 1. Cel mai frecvent este întâlnită în livezile de măr.
 2. În ultimii ani se observă o agresivitate tot mai mare a acestui dăunător, putând să distrugă până la 90% din masa foliară, până la sfârșitul lui iulie.
 3. Molia minieră a frunzei sau minierul marmorat al mărului dăunează în faza larvară.
 4. Larvele se hrănesc cu miezul frunzelor, unde formează galerii între cele două epiderme, care apar ca umflături ovale, lungi de aprox. 1 cm, cu o pată mai închisă în centru, formată de excremente.
 5. Pe o frunză pot fi întâlnite până la 10 mine.
 6. Pomii puternic atacați rămân subdezvoltați, produc fructe puține și de slabă calitate, sunt mai expuși îmbolnăvirilor și sensibilizați față de ger.
 1. Are 3-4 generații pe an.
 2. Iernează în stadiu pe pupă, în frunzele pe care le-au infestat, căzute sub coroana pomului.
 3. Primăvara fluturii apar începând cu luna martie, în aprilie - mai depun primele ouă, iar în mai pot fi observate primele galerii.
 4. Observațiile efectuate până în prezent indică faptul că cele mai numeroase populații ale dăunătorului se înregistrează la mijlocul lunii iulie.
 5. Împuparea se produce în mezofilul frunzei, iar fluturele părăsește exuvia pupală prin penetrarea epidermei inferioare a frunzei.
Cum poate fi prevenit: 
 1. Pentru reducerea rezervei biologice a minierului marmorat, frunzele infestate, căzute sub coroana solului, vor fi încorporate în sol prin arat și săpat ori vor fi greblate și arse, de toamna.
Cum se combate chimic: 
 1. Acolo unde se aplică tratamente pentru viermele mărului, nu se aplică tratamente speciale pentru minierul marmorat, deoarece se prezumă că cele pentru viermele mărului au efect și pentru minator.
 2. Oricum, în caz de nevoie, insecticidele avizate pentru controlul minierului marmorat al mărului sunt:

Coragen 0,01%
Tratament în vegetație
acțiune sistemică locală

 • Tratamentele se pot face de la înflorit până la începutul maturării fructelor.
 • Intervalul minim dintre două tratamente este de 14 zile.
 • Doza minimă/ha este de 150 ml, doza maximă ce poate fi folosită este de 300 ml/ha, în funcţie de intensitatea atacului, masa foliară şi volumul coroanei.
 • Momentul optim de aplicare este în timpul ecloziunii, înainte de a fi vizibile galeriile minatorilor în frunze sau fructele roase. Preferabil ca produsul să fie aplicat pentru prima sau a II-a generaţie.
 • Pentru viermele merelor, primul tratament trebuie aplicat la căderea petalelor sau când s-a înregistrat zborul maxim al fluturilor, atunci când se folosesc capcane pentru urmărirea populaţiilor.
 • Când se aplică conform recomandărilor din etichetă, o singură aplicare timpurie conferă control asupra întregii generaţii. In caz de atac puternic, se recomandă două tratamente pentru controlul unei generaţii.
 • Nu aplicaţi mai mult de două tratamente/sezon cu Coragen, intervalul între aplicări fiind de 14 zile.
 • Coragen trebuie aplicat în alternanţă cu insecticide cu alt mod de acţiune.
 • Timpul de așteptare de la ultimul tratament până la recoltare: 14 zile.

Decis 2,5 EC 0,025%
Tratament în vegetație
acțiune de contact

- Timp de așteptare de la ultimul tratament până la recoltare: 7 zile.

Decis 25 WG 0,003%
Tratament în vegetație
acțiune de contact

- Tratament pentru generațiile de vară ale păduchelui din San-José.- Timp de așteptare de la ultimul tratament până la recoltare: 7 zile.

Dimilin 25 WP 0,03%
Tratament în vegetație
acțiune de contact

- Stropirile se aplică în perioada zborului moliilor, înainte de depunerea ouălelor, la începutul înfloritului pomilor. - DIMILIN poate fi aplicat şi când apar omizile, dar în acest caz se foloseşte imediat după ieşirea larvelor din ouă, când omizile sunt foarte tinere, în stadiul 1 al vârstei. - Tratamentul se repetă după 3 săptămâni - pentru prima generaţie - sau 4 săptămâni pentru generaţiile următoare. - Combaterea larvelor miniere are obligativitatea aplicării produsului la depunerea ouălelor. - Datorită persistenţei îndelungate a insecticidului, o singură aplicare pentru o singură generaţie poate combate simultan atât minierii frunzelor cât şi viermele mărului.

Dimilin 48 SC 0,02%
Tratament în vegetație
acțiune de contact

- Se aplică tratamente în vegetație, de preferat dupa ce mugurii speciilor gazdă se deschid, asigurându-se un suport pe care să ajunga picăturile difuzate. - Combaterea se face împotriva larvelor din primele vârste.

Fastac 10 EC 0,02%
Tratament în vegetație
acțiune de contact

Faster 10 EC 0,025%
Tratament în vegetație
acțiune de contact

Kaiso Sorbie 5 EG 0,015%
Tratament în vegetație
acțiune de contact

- Timp de așteptare de la ultimul tratament până la recoltare: 7 zile.

Karate Zeon 0,015%
Tratament în vegetație
acțiune de contact

- Timp de așteptare de la ultimul tratament până la recoltare: 7 zile.

Kohinor 200 SL 0,01%
Tratament în vegetație
acțiune sistemică generalizată

Kohinor 200 SL 0,01%
Tratament în vegetație
acțiune sistemică locală

Laser 240 SC 0,04%
Tratament în vegetație
acțiune de contact

- Timp de așteptare de la ultimul tratament până la recoltare: 7 zile.

Milbeknock 0,05%
Tratament în vegetație
acțiune de contact

Mospilan 20 SP 0,02%
Tratament în vegetație
acțiune sistemică locală

- Timp de așteptare de la ultimul tratament până la recoltare: 14 zile.

Sumi Alpha 5 EC 0,02%
Tratament în vegetație
acțiune de contact

Vantex 60 CS 0,009%
Tratament în vegetație
acțiune de contact

- Timp de așteptare de la ultimul tratament până la recoltare: 7 - 14 zile.

Vertimec 1,8 EC 0,1 - 0,15%
Tratament în vegetație
acțiune de contact

- Concentrația soluției se va stabili în funcție de nivelul de infestare. - Pentru eficacitate maximă se aplică în intervalul de 2 săptămâni după scuturarea florilor. - Timp de așteptare de la ultimul tratament până la recoltare: 28 zile.

Vertimec 1,8 EC 0,1 - 0,15%
Tratament în vegetație
acțiune sistemică locală

- Concentrația soluției se va stabili în funcție de nivelul de infestare. - Pentru eficacitate maximă se aplică în intervalul de 2 săptămâni după scuturarea florilor. - Timp de așteptare de la ultimul tratament până la recoltare: 28 zile.

Vertimec Pro 0,075% - 0,11%
Tratament în vegetație
acțiune sistemică locală

 1. Durata de așteptare de la ultimul tratament până la recoltare: 14 zile.
 2. Vertimec Pro atinge efectul acaricid maxim la 7 zile după aplicare.
 3. La măr, tratamentele cu Vertimec Pro se fac în intervalul 2-6 săptămâni după căderea petalelor, mai ales dacă se observă că dăunătorul a trecut iarna în număr mare sau dacă acarienii sunt o problemă încă de la începutul sezonului.
 4. La păr, alegerea momentului de tratament nu este atât de importantă, acesta putând fi aplicat atunci când populațiile de dăunători se apropie de pragul economic de dăunare.

Vertimec Pro 0,075% - 0,11%
Tratament în vegetație
acțiune de contact

 1. Durata de așteptare de la ultimul tratament până la recoltare: 14 zile.
 2. Vertimec Pro atinge efectul acaricid maxim la 7 zile după aplicare.
 3. La măr, tratamentele cu Vertimec Pro se fac în intervalul 2-6 săptămâni după căderea petalelor, mai ales dacă se observă că dăunătorul a trecut iarna în număr mare sau dacă acarienii sunt o problemă încă de la începutul sezonului.
 4. La păr, alegerea momentului de tratament nu este atât de importantă, acesta putând fi aplicat atunci când populațiile de dăunători se apropie de pragul economic de dăunare.

Voliam Targo 0,75 - 1,1 l/ha
Tratament în vegetație
acțiune sistemică locală

 1. Tratamentele se aplică în primele 2 săptămâni (14 zile) după scuturatul petalelor, moment care coincide cu debutul generaţiei 1 la viermele merelor, minatori şi acarieni.
 2. Tratamentul coincide cu faza de ecloziune a ouălor înainte de a începe penetrarea în fructe şi se recomandă utilizarea în amestec cu ulei mineral în doza de 0.25-0.3% (250-300 ml/100 l apă) sau cu adjuvanţi organosiliconici penetranţi.
 3. Dacă este cazul, tratamentul se repetă la 14 zile sau la începutul generaţie a 2-a. Nu se vor efectua mai mult de două tratamente pe sezon cu acest produs.
 4. Doza maximă trebuie utilizată pentru acarieni sau pentru situaţii în care presiunea de dăunători este foarte mare şi este nevoie de o durată de protecţie îndelungată oferită de doza. maximă.
 5. Timpul de așteptare de la ultimul tratament până la recoltare este de: 14 zile.

Voliam Targo 0,75 - 1,1 l/ha
Tratament în vegetație
acțiune de contact

 1. Tratamentele se aplică în primele 2 săptămâni (14 zile) după scuturatul petalelor, moment care coincide cu debutul generaţiei 1 la viermele merelor, minatori şi acarieni.
 2. Tratamentul coincide cu faza de ecloziune a ouălor înainte de a începe penetrarea în fructe şi se recomandă utilizarea în amestec cu ulei mineral în doza de 0.25-0.3% (250-300 ml/100 l apă) sau cu adjuvanţi organosiliconici penetranţi.
 3. Dacă este cazul, tratamentul se repetă la 14 zile sau la începutul generaţie a 2-a. Nu se vor efectua mai mult de două tratamente pe sezon cu acest produs.
 4. Doza maximă trebuie utilizată pentru acarieni sau pentru situaţii în care presiunea de dăunători este foarte mare şi este nevoie de o durată de protecţie îndelungată oferită de doza. maximă.
 5. Timpul de așteptare de la ultimul tratament până la recoltare este de: 14 zile.

Voliam Targo 0,75 - 1,1 l/ha
Tratament în vegetație
acțiune sistemică locală

 1. Tratamentele se aplică în primele 2 săptămâni (14 zile) după scuturatul petalelor, moment care coincide cu debutul generaţiei 1 la viermele merelor, minatori şi acarieni.
 2. Tratamentul coincide cu faza de ecloziune a ouălor înainte de a începe penetrarea în fructe şi se recomandă utilizarea în amestec cu ulei mineral în doza de 0.25-0.3% (250-300 ml/100 l apă) sau cu adjuvanţi organosiliconici penetranţi.
 3. Dacă este cazul, tratamentul se repetă la 14 zile sau la începutul generaţie a 2-a. Nu se vor efectua mai mult de două tratamente pe sezon cu acest produs.
 4. Doza maximă trebuie utilizată pentru acarieni sau pentru situaţii în care presiunea de dăunători este foarte mare şi este nevoie de o durată de protecţie îndelungată oferită de doza. maximă.
 5. Timpul de așteptare de la ultimul tratament până la recoltare este de: 14 zile.