Viermele prunelor
Viermele prunelor
Viermele prunelor
Viermele prunelor
 1. Insectă prezentă în întreaga emisferă nordică, unde se cultivă pomi sâmburoși.
 2. Adultul este un fluture de aproximativ 1 cm lungime.
 3. Larva are înainte de împupare 1 - 1,5 cm.
 4. Insecta are 2 generații pe an. O femelă depune 40-80 de ouă, în fructe diferite. 

 

Viermele prunelor: adult
Viermele prunelor: adult
Viermele prunelor
Viermele prunelor
Ce atacă şi cum dăunează: 
 1. Viermele prunelor atacă prunele și, într-o măsură mai mică, fructele celorlalte specii de pomi sâmburoși: cais, piersic, cireș.
 2. Insecta este dăunătoare în stadiul larvar. Larvele pătrund în fruct, unde rod pulpa și sâmburele.
 3. Prima generație de larve atacă fructele în zona peduncului care, în urma atacului, se colorează violet și cad prematur.
 4. A doua generație de larve atacă în special soiurile semi-târzii și târzii. Tratamentul pentru această generație este cel mai important, deoarece acum insecta produce cele mai mari pagube. Momentul coincide cu fenofazele fruct de 2 - 2,5 cm și fruct de 3 - 3,5 cm.
 5. Fructele atacate pot fi recunoscute ușor datorită scurgerilor de clei din orificiile de intrare ale larvei.
 6. Fructele atacate de a doua generație se maturează prematur, se înmoaie și cad pe sol.
 1. Prima generație de larve apare în mai-iunie.
 2. A doua generație de larve apare la începutul lunii iulie.
 3. În zonele de câmpie poate apărea și o a treia generație de larve, în august.
Cum poate fi prevenit: 
 1. Toate fructele care cad pe sol trebuie culese în cel mai scurt timp.
 2. Astfel, se va reduce considerabil numărul adulților din prima generație și al larvelor hibernante, care vor produce infestări în anul următor.
Cum se combate bio: 
 1. Tot mai frecvent sunt folosite capcane cu feromoni, al căror rol este de a dezorienta și captura masculii. Astfel, nu mai are loc fecundarea femelelor.
Cum se combate chimic: 
 1. La aplicarea tratamentelor în repaus se va insista pe ritidomul de la baza tulpinii pomului, deoarece larvele hibernante preferă să ierneze în crăpăturile din această zonă.
 2. Insecticidele omologate în țara noastră pentru tratamente împotriva viermelui prunelor sunt:

Coragen 0,01%
Tratament în vegetație
acțiune sistemică locală

 • Tratamentele se pot face de la înflorit până la începutul maturării fructelor.
 • Intervalul minim dintre două tratamente este de 14 zile.
 • Doza minimă/ha este de 150 ml, doza maximă ce poate fi folosită este de 300 ml/ha, în funcţie de intensitatea atacului, masa foliară şi volumul coroanei.
 • Momentul optim de aplicare este în timpul ecloziunii, înainte de a fi vizibile galeriile minatorilor în frunze sau fructele roase. Preferabil ca produsul să fie aplicat pentru prima sau a II-a generaţie.
 • Se recomandă aplicarea la prun pentru Cydia funebrana pentru controlul generaţiei a II-a şi a III-a a dăunătorului.
 • Când se aplică conform recomandărilor din etichetă, o singură aplicare timpurie conferă control asupra întregii generaţii. In caz de atac puternic, se recomandă două tratamente pentru controlul unei generaţii.
 • Nu aplicaţi mai mult de două tratamente/sezon cu Coragen, intervalul între aplicări fiind de 14 zile.
 • Coragen trebuie aplicat în alternanţă cu insecticide cu alt mod de acţiune.
 • Timpul de așteptare de la ultimul tratament până la recoltare: 14 zile.

Decis 2,5 EC 0,025%
Tratament în vegetație
acțiune de contact

- Timp de așteptare de la ultimul tratament până la recoltare: 7 zile.

Decis 25 WG 0,003%
Tratament în vegetație
acțiune de contact

- Tratament pentru generațiile de vară ale păduchelui din San-José. - Timp de așteptare de la ultimul tratament până la recoltare: 7 zile.

Dimilin 25 WP 0,03%
Tratament în vegetație
acțiune de contact

- Stropirile se aplică în perioada zborului moliilor, înainte de depunerea ouălelor, la începutul înfloritului pomilor. - DIMILIN poate fi aplicat şi când apar omizile, dar în acest caz se foloseşte imediat după ieşirea larvelor din ouă, când omizile sunt foarte tinere, în stadiul 1 al vârstei. - Tratamentul se repetă după 3 săptămâni - pentru prima generaţie - sau 4 săptămâni pentru generaţiile următoare.

Fastac 10 EC 0,02%
Tratament în vegetație
acțiune de contact

Faster 10 EC 0,025%
Tratament în vegetație
acțiune de contact

Karate Zeon 0,015%
Tratament în vegetație
acțiune de contact

- Timp de așteptare de la ultimul tratament până la recoltare: 7 zile.

Laser 240 SC 0,06%
Tratament în vegetație
acțiune de contact

- Timp de așteptare de la ultimul tratament până la recoltare: 7 zile.

Vantex 60 CS 0,015%
Tratament în vegetație
acțiune de contact

- Timp de așteptare de la ultimul tratament până la recoltare: 7 - 14 zile.