Când se plantează viţa-de-vie?

Plantarea de toamnă

  1. Este mai avantajoasă deoarece permite cicatrizarea rădăcinilor şi refacerea sistemului radicular al viţelor nou plantate, până în primăvară.
  2. Asigură intrarea mai rapidă în vegetaţie.

Plantarea de primăvară

  1. Se face în martie sau începutul lui aprilie, după ce pământul s-a zvântat îndeajuns şi temperatura solului se menţine constantă la 8-10°C.
  2. Întârzierea plantării expune viţele vânturilor de primăvarăm crescând foarte mult riscul deshidratării.

Menţiune specială

  • Primăvara, în cazul solurilor grele, reci, cum sunt cele argiloase, plantarea se amână până când nivelul apei scade sub nivelul de plantare. Vă puteţi da seama de acest lucru urmărind scăderea nivelului apei în gropile de control.
  • Nerespectarea acestei indicaţii, va conducerea putrezirii rădăcinilor şi pieirea viţelor.